NDA

NDA (Pogodba o nerazkrivanju podatkov)

Borderson je zavezan zaščiti intelektualne lastnine, da zagotovi, da podatki strank ne bodo plagiat

Podjetje je vzpostavilo stroge pravice dostopa do interneta. Računalnik ne bo mogel dostopati do interneta, razen za upravljanje. Hkrati smo z vsemi osebami nad upraviteljem podpisali NDA. Da bi preprečili plagiat 3D datotek strank, na vsakem računalniku v proizvodni delavnici niso nameščena vrata USB. ko končamo z obdelavo dela, je vodja proizvodnje odgovoren za brisanje 3D podatkov izdelka v proizvodni delavnici.

Strogo bomo spoštovali pogodbo o zaupnosti, podpisano z našimi strankami. V primeru kakršne koli kršitve pogodbe se naročniku povrne odškodnina v skladu s pogoji pogodbe.

Da bi pravno zaščitili vaše informacije o oblikovanju izdelka, smo vam zagotovili prenos datoteke NDA.Kliknite povezavo

Opomba:
Prenesite in podpišite datoteko NDA, nato jo skenirajte in nam jo pošljite. Če imate kakršna koli vprašanja, se obrnite na sales@bordersun-prototype.com.